Imprimer

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

ليكن في علم افراد الجالية الجزائرية المقيمين بالنرويج ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد وضعت ،تحت تصرف الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج والحائزين على جواز سفر بيومتري، رابطا إلكترونيا يسمح لهم بإيداع طلبات الحصول على بطاقة التعريف  الوطنية البيومترية.

لارسال الطلب الكترونيا يتعين على المعني ملئ البيانات  المتعلقة ب:

رقم جواز السفر البيومتري و رقم التعريف الوطني(NIN) المبينين في الصفحة الاولى من جواز سفره 

أوسلو في 16 نوفمبر2016

PSP Help1 1

 

 KOMMUNIKÉ

Dette er for å informere algerierne bosatte i Norge at Innenriksdepartementet har lansert ny elektronisk tjeneste som gir borgere bosatt i utlandet med et biometrisk pass mulighet til å søke om biometrisk nasjonalt ID-kort (CNIBE)

ved å fylle ut:

 

Communiqué

Il est porté à la connaissance des membres de la communauté nationale établie en Norvège que le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Locales vient de mette en ligne un service permettant aux ressortissants algériens résidant à l'étranger et titulaires d'un passeport biométrique de solliciter leurs cartes nationales d'identité biométrique (CNIBE). 

L'envoi en ligne de la demande requiert le renseignement des champs suivants:

Oslo, le 16 novembre 2016

PSP Help1