Eksepsjonell revisjon av valgliste

Ifølge bestemmelsene i den organiske loven 16-10 av 25. august 2016 om valgordning og etter presidentens innkalling av velgerne til presidentvalget 4. juli 2019, den algeriske ambassaden i Oslo informerer algeriske statsborgere bosatt i Norge om at den eksepsjonelle revisjonen av valgliste skjer fra 16. april til 23. april 2019.

Registrering på valgliste er frivillig og skjer ikke automatisk.

Er du en algerisk statsborger, som ikke er registrert på valgliste, da kan du søke om å registrere deg på valgliste på ambassaden under følgende forutsetninger:

  • du er registrert ved ambassaden;
  • du har per valgdag fylt 18 år (4. juli 2019);
  • du har sivile og politiske rettigheter.

For å registrere deg, må du fylle ut søknadsskjema, som finnes på ambassadens nettside. Du kan levere den (fullstendig utfylt, signert og med dato) til ambassaden eller sende per post, faks eller email.

Statsborgere som er allerede registrert på valgliste og har flyttet inne Norge, også bes om å sende inn sine nye adresser.