Communiqué

clôture de la période de révision

exceptionnelle des listes électorales

En vertu des dispositions de la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, et en référence à notre communiqué du 12 avril 2019, l'Ambassade d'Algérie à Oslo informe les membres de la communauté algérienne établis en Norvège de la clôture de la période de révision exceptionnelle des listes électorales le 23 avril 2019 et l'ouverture de la période de recours (cinq 05 jours) qui s'étalera du 29 avril jusqu'au 03 mai 2019.

Les ressortissants ayant des réclamations en inscription et/ou en radiation peuvent adresser les demandes en question à la commission administrative électorale qui siège à l'Ambassade. Ladite commission y statuera cas par cas dans les délais prévus par la loi en vigueur.

Oslo, le 24avril 2019

        

إعـــــــلان

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اختتام فترة

طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 و المتعلق بنظام الإنتخابات و تبعا لإعلان السفارة بتاريخ 12 أفريل 2019، ينهى الى علم افراد الجالية الجزائرية المقيمين في النرويج اختتام فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم 23 أفريل 2019 و فتح فترة الطعون (خمسة 05 أيام) ،التي ستمتد من 29 أفريل الى غاية 03 ماي 2019.

يمكن للمواطنين المسجلين على القائمة الانتخابية للسفارة تقديم طعون تتعلق بالتسجيل و/ أو الشطب من القائمة الانتخابية و التي تحال على اللجنة الادارية الانتخابية، الكائن مقرها على مستوى السفارة، وذلك للبت فيها، حالة بحالة، في الاجال المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.

أوسلو ، 24 أفريل 2019

Kommuniké

Slutten av eksepsjonell revisjon av valgliste

 

I følge bestemmelser i den organiske loven 16-10 av 25. august 2016 om valgordning og i referanse til vårt kommuniké fra 12. april 2019, informerer den algeriske ambassaden i Oslo algeriske statsborgere bosatt i Norge om at den eksepsjonelle revisjonen av valgliste slutter 23. april 2019. Klagefristen løper fra 29. april til 3. mai 2019 (fem 05 dager).

Statsborgere som har henvendelser i forbindelse med registrering og/eller kansellering kan sende søknadene deres til administrative valgkommisjon på ambassaden. Kommisjonen skal bestemme på en sak-til-sak basis innen fristene fastsatt i lov i kraft.

Oslo, 24. april 2019