Årlig revisjon av valglister

Den algeriske ambassaden i Oslo informerer algeriske statsborgere om årlig revisjon av valglister, etter bestemmelsene i den organiske loven 16-10 av 25. august 2016 om valgordning. Revisjonen av valglister finner sted fra 1. til 31. oktober 2016.

Registrering på valgliste er frivillig og skjer ikke automatisk.

Er du en algerisk statsborger, kan du be ambassaden om å registrere deg på valgliste under følgende forutsetninger:

  • du er bosatt i Norge
  • du er registrert ved ambassaden
  • du har per 31. oktober 2016 fylt 18 år
  • du har sivile og politiske rettigheter

For å registrere deg, må du fylle ut søknadsskjema, som er laget til dette formålet, og levere den til ambassaden (Inkognitogata 37, 0256 Oslo). Du kan også sende den per post innen 31. oktober 2016 (poststempeldato blir avgjørende).

Statsborgere som har flyttet inne Norge, blir også bedt om å sende inn sine nye adresser.

Oslo, 4. oktober 2016