In the farmwork of tourism promotion, the Algerian authorities have decided the issuance of ‘’visa on arrival’’ for the exclusive benefit of tourists going to the destinations of southern Algeria through authorized travel agencies.

The wilayas (districts /regions) of the great south affected by this new measure are: Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Adrar, Bechar, Timimoune, Djanet, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbes, Ain Salah, Touggourt.

 

Interested citizens can contact directly one of the approved Algerian travel agencies of Ministry of Tourism and Handicrafts.

 

In this context:

- Foreign tourists are given, by the tourist agencies, a document (boarding authorisation) allowing them to board planes of different airlines in the original departing airport.

- Upon their arrival, they will obtain a regularization visa for a period corresponding to the duration of the organized tourist stay, in accordance with the legislation and regulations in force.

 

 

Turistiske destinasjon til det store algeriske Sørlandet: Nye tiltakene av visumutstedelse

 

Leveringsfasiliteter av regularisering visum tillates til turister som ønsker å dra til det store algeriske sørlandet ,innenfor rammen av organiserte reiser  ved autoriserte reisebyråer.

Disse tilretteleggelsene gjelder eksklusiv for reisemål til de følgende  wilayaene: Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Adrar, Béchar, Timimoune, Djanet, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbes, Aïn Salah og Touggourt.

Disse nye tiltakene, vedtatt innenfor rammen av promotering den Sahara-turismen i Algerie, gir anledning til turistgrupper som reiser innenfor et organisert ramme å søke om visum, med en gyldighetsperiode for tretti dager, ved ankomst til algeriske flyplasser.

For dette formål har det algeriske departementet for Turisme og Håndverk satt i virksomhet en digital plattform som forbinder de ulike berørte departements avdelinger, og som tillater autoriserte reisebyråer innføre turistvisumsøknader, eksklusiv, til algerisk sørlandet.

Etter behandling, disse reisebyråene gir til sine reisende en autorisasjon til boarding med en kode QR. Visumavgifters betaling skjer ved ankomst også.

Destinasjoner eller turer organisert til andre wilayaer i landet, bortsett fra sørlandet, forblir underlagt det gjeldende konsulære visumsystemet.